Меры профилактики ВИЧ

Содержание

ВІЛ/СНІД продовжує поширюватися світом загрозливими темпами. За оцінками ЮНЕЙДС, на даний час на планеті налічується від 33,4 до 46 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ, і щорічно реєструється понад 4 мільйони нових випадків зараження. Докладніше про профілактику ВІЛ можна дізнатися на https://helpme.com.ua/profilaktyka-vil/.

Рівень профілактики

 • Особистісний рівень спрямовано вплив на особистість з метою охорони її здоров’я.
 • Сімейний рівень (рівень найближчого оточення) спрямований на вплив сім’ї людини та її найближчого оточення (друзів та всіх, з ким людина безпосередньо взаємодіє) на створення умов, у яких саме середовище є безпечним та сприяє формуванню здорових цінностей, дбайливого для себе.
 • Соціальний рівень — вплив на суспільство в цілому щодо зміни соціальних норм, пов’язаних із соціально небажаними (небезпечними) практиками.

Основні форми та методи профілактики

 • Мова. Короткий, зв’язковий та логічний усний виклад інформації про проблему. У «чистому» вигляді, без включення додаткових засобів взаємодії, відсоток цільової аудиторією інформації, що поглинається, не перевищує 5%. Переваги: ефективний та економічний.
 • Діалог. Подайте інформацію в діалоговому режимі, що базується на запитаннях та відповідях. Відсоток засвоєння інформації під час діалогу складає 10%. Переваги: ефективність, економічність.
 • Самостійне вивчення – читання. У середньому засвоюється 10% інформації. Мотивація читання інформаційних матеріалів має першорядне значення. Плюси: Можливість великого охоплення.
 • Використовуйте аудіовізуальні засоби. Вони дозволяють використовувати додаткові канали сприйняття, а також створювати та посилювати емоційні переживання. Ефективність асиміляції – 20
 • Використовуйте наочні посібники. Наочні посібники є повне чи часткове моделювання теми дослідження. Види наочних посібників: природні (реальні), умовні графічні зображення (малюнки, карти, схеми), іконічні моделі (схеми, графіки, формули). Інформація засвоюється всіма каналами сприйняття, ефект 30.
 • Групові обговорення (дискусії, мозкові штурми). Обмін думками, враженнями, навчання. Дозвольте учасникам подумати, проаналізувати, поділитись висновками та почути думку інших. Відсоток засвоєння дорівнює 50 і залежить від наявності ведучого, що вміє вести дискусію. Мінуси: Обмежене охоплення.
 • Практичне навчання через дію: практичні заняття, лабораторна робота, самостійна робота. Ефективність складає 70%. Мінуси: Обмежене охоплення, висока вартість.
 • Працювати вихователем. Найефективніша форма засвоюється на 90%. Недоліки: не можна широко висвітлювати, дорожнеча.
 • Профілактична майстерня є груповий курс, побудований у формі обговорення проблем, інформативних повідомлень, групових завдань, ігор, що дозволяють активно повідомляти інформацію про проблему, створювати умови для обмірковування учасниками проблеми та формування свого ставлення до неї.
 • Тренінг розвитку навичок є групове заняття з використанням соціально-психологічного підходу, що передбачає більш глибоке вивчення проблеми, формування та розвиток навичок, необхідних для її запобігання. Семінар-тренінг є комплексом профілактичних семінарів і тренінгів з розвитку навичок, а також інших методів роботи, організованих таким чином, що процес навчання стає частиною реального життя. Дозволяє досягти високої ефективності.
 • Акції – це масові заходи, які проводяться для привернення уваги до проблеми та донесення мінімально необхідної інформації у доступній формі. Поширення інформаційного матеріалу та засобів захисту – передбачає поширення інформаційного матеріалу з питань (брошури, проспекти тощо), супутні питання та засоби захисту серед представників цільової групи, що може супроводжувати форми, перелічені вище, або здійснюватися самостійно.
 • Ряд заходів щодо впливу на цільові групи через масову та особисту інформацію та освіту різними способами та каналами, щоб пробудити людей до нової поведінки, яка сприяє профілактиці ВІЛ – кампанії з підвищення поінформованості про ВІЛ/СНІД.

Related posts